top of page
Baby tenen

onze missie & visie

Missie

Wij willen een kwaliteitsopvang bieden voor kinderen van 0 tot 3jaar. Samen met, maar ook voor de ouders, in een aangenaam en creatief opvoedingsklimaat gedragen door een professioneel team. Wij willen kinderen opvangen in een huiselijke sfeer, waar kwaliteit voorop staat en waar kinderen op een pedagogische wijze worden voorbereid op de kleuterklas. Wij vinden dat kinderopvang veel meer omvat dan enkel “kinderen opvangen”. We willen hen laten opgroeien in een warme omgeving waar ze als individu centraal staan. Daarom is het belangrijk dat we: - Rekening houden met de individuele draagkracht van elk kind - Optimale ontplooiingskansen aan ieder kind aanbieden - Passende zorg en aandacht bieden aan kinderen met specifieke noden We proberen al dit te realiseren binnen het bestaande werkingskader van Kind&Gezin. We streven naar flexibiliteit, individualiseren, stimuleren, structureren, bevorderen van zelfstandigheid, bewegingsvrijheid en veiligheid om zodoende een optimaal pedagogisch klimaat aan te bieden.

Visie

Wij willen de kinderen hun ontwikkeling stimuleren op lichamelijk, cognitief, sociaal-emotioneel, communicatief, creatief en moreel vlak. Wij willen het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen verhogen door op een persoonlijke manier met de kinderen te werken en ze activiteiten aan te bieden die passen bij hun leef-en belevingswereld en die aansluiten bij hun niveau. Professionele kinderbegeleiders streven ernaar de kinderen op te vangen en een kindvriendelijke, stimulerende en warme omgeving. Binnen dit streven is de waarde van respect voor de kinderen, de ouders en kinderbegeleiders zeer belangrijk. We behandelen iedereen met respect voor de menselijke waardigheid en diversiteit, de correcte omgang met de gezinnen en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Wij hebben zodoende ons aandeel in de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de zorg. Wij houden rekening in onze opvang met het aantal kinderen, hun ontwikkelingsniveau, hun ritme, interesses en behoeften.

bottom of page